0953-993-551
amp templates
Mobirise


音爆手榴彈(氣爆式)

當敵軍火力太猛或是久攻不下的時候,向敵人投擲一顆手榴彈炸得對方不要不要的。是不是感覺很棒啊!
精兵野戰營準備了相當安全的爆音手榴彈加入戰局! 夠大聲! 夠響亮!
爆音手榴彈是模擬爆破任務時的重要道具,也是對戰中向前推進的戰鬥利器,想體驗就到精兵野戰營吧!

Mobirise
Mobirise

        【匯款資訊】
        富邦銀行 南港分行 (銀行代碼 012)
        帳號 : 420-102-066269
       
        【 臨櫃匯款】
        帳 戶:富邦銀行
        南港分行 (銀行代碼 012-4209)
        帳 號 : 420-102-066269       
        戶名 : 豪野關育樂事業有限公司
              FACEBOOK 漆彈專家-精兵野戰營

Mobirise