0953-993-551
amp templates
Mobirise


擬真煙霧彈(白煙筒)

戰場上瞬息萬變,需要來一顆煙霧彈製造隱蔽來達成目標嗎?
精兵野戰營所準備的煙霧彈(發煙筒)絕對能滿足你的需要!無論是要製造戰場氣氛還是燻爆敵人通通一次搞定。
發煙時間約1到1分半鐘,煙霧量大效果十足!

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

        【匯款資訊】
        富邦銀行 南港分行 (銀行代碼 012)
        帳號 : 420-102-066269
       
        【 臨櫃匯款】
        帳 戶:富邦銀行
        南港分行 (銀行代碼 012-4209)
        帳 號 : 420-102-066269       
        戶名 : 豪野關育樂事業有限公司
              FACEBOOK 漆彈專家-精兵野戰營

Mobirise