0953-993-551
amp templates
Mobirise


獵殺賓拉登行動


遊戲內容:
2011年5月1日美國海豹特種部隊在巴基斯坦境內的一 次軍事行動中成功擊斃了奧薩瑪‧賓‧拉登,並將遺體 帶回基地。


陣亡及制度:
分為兩派人馬分別扮演美軍及蓋達組織,美軍必須在有效的 任務時間內將賓拉登的遺體運回基地,而蓋達組織則必須在 時間內守護賓拉登的遺體不被美軍帶走。


時間:
5~12分鐘(依人數及天氣調整)


Mobirise
Mobirise

        【匯款資訊】
        富邦銀行 南港分行 (銀行代碼 012)
        帳號 : 420-102-066269
       
        【 臨櫃匯款】
        帳 戶:富邦銀行
        南港分行 (銀行代碼 012-4209)
        帳 號 : 420-102-066269       
        戶名 : 豪野關育樂事業有限公司
              FACEBOOK 漆彈專家-精兵野戰營

Mobirise