0953-993-551
amp templates
Mobirise


獵殺指揮官


遊戲內容:
紅藍兩隊選出1~2人擔任指揮官,指揮官將穿著白色T恤及手持圓盾,並在時間內盡可能不讓身上的白T恤中彈。雙方陣營的指揮官必須在限定區域內來回移動,指揮官可以命令班兵上前保護自己或攻擊對方指揮官!


陣亡及制度:
中彈積分制/遊戲結束後結算兩隊指揮官白T恤的中彈數量,中彈最少一方即獲勝!


時間:
6-10分鐘(依天氣及人數調整長短)


Mobirise
Mobirise

        【匯款資訊】
        富邦銀行 南港分行 (銀行代碼 012)
        帳號 : 420-102-066269
       
        【 臨櫃匯款】
        帳 戶:富邦銀行
        南港分行 (銀行代碼 012-4209)
        帳 號 : 420-102-066269       
        戶名 : 豪野關育樂事業有限公司
              FACEBOOK 漆彈專家-精兵野戰營

Mobirise