0953-993-551
amp templates
Mobirise


南北戰爭


遊戲內容:
紅藍兩隊將模擬燧發槍時代的戰爭方式!雙方在各自陣營內列隊舉槍並瞄準敵方,由教練 吹哨兩隊齊射!體驗面對槍口的恐懼及可能中彈的刺激感!齊射完畢即可散開作戰,最終目 標是將敵軍全數殲滅或是存活人數大於敵軍。


陣亡及制度:
頭部中彈一發陣亡制(可復活)/遊戲前6-8分鐘內頭部中彈者可復活,最後2分鐘不可 復活。


時間:
6-10分鐘(依天氣及人數調整長短)


Mobirise
Mobirise

        【匯款資訊】
        富邦銀行 南港分行 (銀行代碼 012)
        帳號 : 420-102-066269
       
        【 臨櫃匯款】
        帳 戶:富邦銀行
        南港分行 (銀行代碼 012-4209)
        帳 號 : 420-102-066269       
        戶名 : 豪野關育樂事業有限公司
              FACEBOOK 漆彈專家-精兵野戰營

Mobirise