0953-993-551
amp templates
Mobirise


烤肉區各烤肉區皆設有遮陽晴雨棚或樹蔭,免去毒辣的陽光直射,讓您不會成為被烤的肉喔

Mobirise
Mobirise
Mobirise

        【匯款資訊】
        富邦銀行 南港分行 (銀行代碼 012)
        帳號 : 420-102-066269
       
        【 臨櫃匯款】
        帳 戶:富邦銀行
        南港分行 (銀行代碼 012-4209)
        帳 號 : 420-102-066269       
        戶名 : 豪野關育樂事業有限公司
              FACEBOOK 漆彈專家-精兵野戰營

Mobirise